מה מביא יהודים מכל העולם לחווה אקולוגית בישראל, בלי מים חמים וחשמל?

All Posts in Masa Eco Israel

  • At Home in Nature

    Keith Mitchlak (Michigan, USA) found the summit for his talents and passions at a Masa Israel program
    By נתן רועי on 07 Jul 2015 / 20 Tamuz 5775