במרתף הבית בלוגנסק, ארגז תפוחי האדמה שבו ישנו האם והבן ארתור

From Eastern Ukraine to Israel

For the past year and a half, The Jewish Agency has been there to help the Zolodyev family, every step of the way. This began with their daughter Aleksandrina’s participating on Sela, moving to a By נתן רועי on 18 Nov 2014 / 25 Heshvan 5775

All Posts in Aliyah of Rescue