קורס 1:  "מבוא לחברה הישראלית"

קורס המבוא לחברה הישראלית נלמד ברשת בשנת 2004.

הוא נכתב ונלמד בהצלחה רבה על יד ד"ר רחל כורזים.

הוא כולל שלוש יחידות לימוד וכל אחת מהן מציעה שלושה מסלולי בחירה.

מטרות הקורס היו:

 • * להעניק ידע בסיסי במספר סוגיות מרכזיות הנוגעות למדינת ישראל ולחברה הישראלית לעת   הזאת.

  * לבחון שינויים שחלו בתפיסות הציוניות הקלאסיות לאור החיים במדינת ישראל היום.

 • * לאפשר יצירת קשר עם ישראל  שבמרכזו העיסוק בישראלים.

 • * לאפשר למשתתפים לחוות התנסות למידה בכלים טכנולוגיים עכשוויים

 • * ליצור קהילת לומדים רפלקטיבית.

 • בקורס הראשון נתנו קצת עזרה בספרדית בכותרות וגם במספר מאמרים. בהמשך עברנו לעבודה מלאה בעברית.

קורס 2:  "ערכי יהדות ודמוקרטיה בראי ספרות הילדים הישראלית"

הקורס "ערכי יהדות ודמוקרטיה בראי ספרות הילדים הישראלית" נלמד ברשת בשנת 2005.  הוא נכתב ונלמד בהצלחה רבה על ידי ד"ר רחל כורזים.

הוא כולל שלוש יחידות לימוד ובכל אחת מהן 2-3 מסלולי מיקוד לבחירה.

 

מטרות הקורס היו:

 • * לבחון דרכים בהן משתקפת המציאות הישראלית בראי ספרות הילדים.

  * להכיר מבחר יצירות ספרותיות ומאמרי בקורת עליהן.

 • * לפתח קריאה ביקורתית ולבחון דרכים לשילוב ספרות הילדים הישראלית בתוכניות הלימודים של בתי הספר המשתתפים.

 • * לפתח קהילת לומדים רפלקטיבית ברשת. 

קורס 3:  "על אישים וחותמם" 

הקורס "על אישים וחותמם" נלמד ברשת בשנת 2006.

הוא נכתב ונלמד בהצלחה רבה על יד ד"ר רחל כורזים.

הוא כולל ארבע יחידות לימוד ובכל אחת מהן מוצעים שלושה מסלולי מיקוד לבחירה.

 

מטרות הקורס היו:

 • * לבחון את דמותה של החברה הישראלית כפי שהיא משתקפת בראי דמויות מפתח שעיצבו אותה.

  * לבחון בצורה ביקורתית את תפקידן והשפעתן של דמויות מפתח בתחומי המנהיגות הפוליטית, הרוחנית והתרבותית בישראל.

 • * להציע דרכים לשלב את החומר הנלמד בעבודה החינוכית בבתי הספר.

קורס 4:  "הפריפריה במרכז - אתגר הגליל והנגב"

הקורס "הפריפריה במרכז -אתגר הגליל והנגב"  נלמד במהלך שנת 2007.  הוא נכתב ונלמד בהצלחה רבה על יד ד"ר רחל כורזים.

יש בו 4 יחידות לימוד וכל אחת מהן מציעה שני מסלולי מיקוד לבחירה.

 

מטרות הקורס היו:

 • * להקנות ללומדים ידע בסיסי על סוגיות דמוגרפיות, חברתיות ומבניות בגליל ובנגב

  * לבחון התפתחויות ושינויים שחלו ביחסי המרכז והפריפריה במדינת ישראל  מקום המדינה ועד ימינו.

 • * לבחון סוגיות מפתח בתחומי חברה, מדיניות, פיתוח ותרבות בגליל ובנגב.

 • * לפתח בקרב חברי הרשת סביבת לימוד ודיון משותפת בנושא ישראל והדרכים להוראת ישראל בבתי הספר היהודיים באמריקה הלטינית.

 • * להכיר ולהתנסות בסביבת לימודים חדשנית על מנת לשלב כלים אלו בעבודה   החינוכית בבתי הספר

 •  

קורס 5:  "שישים שנות בנייה - איפה היינו והיכן נהיה"

הקורס  "שישים שנות בנייה"  נלמד במהלך שנת 2008.

הוא נכתב ונלמד בהצלחה רבה על ידי ד"ר רחל כורזים.

יש בו 4 יחידות לימוד וכל אחת מהן מציעה שני מסלולי מיקוד לבחירה:

 • * היהודי החדש

  * גוונים בספרות

 • * הסכמי שלום

 • * התקשורת

 •  

Para acceder a las conferencias grabadas de los cursos deben entrar al sitio de SkyDrive.   Entran con este link :

http://cid-4009b83f07730d4d.skydrive.live.com/summary.aspx

Una vez adentro, les aparece directamente un cuadrito para escribir la contraseña y escriben  reshetil16
Si en algun lugar les llegan a pedir la direccion de email identificatoria en Windows Live , sepan que es shitufreshet@gmail.com

Cuando ingresan al banco de datos de Reshet.il/ Shituf, van a encontrar distintas carpetas y entre ellas las Conferencias de los Cursos a Distancia.

 

 

 

 

Share           PRINT   
27 Dic 2009 / 10 Tevet 5770 0