מבוא לחברה הישראלית
 
 
 
 

 

קורס 1:  מבוא לחברה הישראלית

 

קורס המבוא לחברה הישראלית נלמד ב-Reshet.il   בשנת 2004 .

הוא נכתב והועבר בהצלחה רבה על ידי ד"ר רחל כורזים. 

הקורס כולל שלוש יחידות לימוד וכל אחת מהן מציעה שלושה מסלולי בחירה

 

מטרות הקורס:

 

א- להעניק ידע בסיסי במספר סוגיות מרכזיות הנוגעות למדינת ישראל ולחברה הישראלית לעת הזאת.

קורס זה, כשמו כן הוא: מבוא לחברה הישראלית. משום כך בחרנו במסלול המורכב משני עקרונות: מבחר ובחירה, אנו נציג מבחר סוגיות מרכזיות שדרכן ניתן להכיר את עולמה של החברה הישראלית. ואתם הלומדים תוכלו לבחור בכל אחת מן היחידות, מסלול אחד למיקוד והעמקה. הסוגיות שנבחרו משקפות נושאי חתך, מוקדי מתח ומחלוקת והתבוננות בצורות חיים ישנות וחדשות בארץ

 

ב- לבחון שינויים שחלו בתפיסות הציוניות הקלאסיות לאור החיים במדינת ישראל היום.

התבוננות בסילבוס של הקורס, תוכיח שהנושאים שנבחרו זהים לאלה בהם עסקנו גם בעבר: דת ומדינה, קיבוץ גלויות, התנועה הקיבוצית וכדומה.. אולם בכל אחד מהם, ננסה הפעם, להציע גישה ביקורתית שאינה חוששת לבחון מחדש דימויים ומיתוסים לאור שינויים שחלו בעשורים האחרונים.

 

ג- לאפשר קשר עם ישראל שבמרכזו עומדים הישראלים.

מה פירוש ללמוד נושא הנקרא "לימודי ישראל" ? לפנינו תחום הכולל מימדים, גיאוגרפיים, היסטוריים, חברתיים ותרבותיים. אנחנו בחרנו להתמקד בנושא החברתי ולנסות להכיר את ישראל באמצעות המפגש עם האנשים החיים בה - הישראלים. אין אנו מבטלים בכך את חשיבותם של ההיבטים האחרים. אנו בוחרים זווית אחת. בחירה זאת תוביל אותנו לחיפוש המשותף תוך אבחנה בין השונה.

 

 

כאמור, הקורס כולל שלוש יחידות לימוד וכל אחת מהן מציעה שלושה מסלולי בחירה  לחצו על התת-נושאים השונים בכל יחידה, ותוכלו לגשת להרצאות הכתובות ולרשימת המקורות על כל נושא

 

·        יחידה 1 –  מפגש עם החברה הישראלית:

 

 

     הרצאה מוקלטת - תלחצו כאן

     מבוא - מקורות כלליים

 

     1.1  -    ישראל כחברת מהגרים מקורות 

 

     1.2 -    דת ומדינה בישראל -      מקורות

 

     1.3 -    מקומו של צה"ל בחברה הישראלית   -  מקורות

 

·        יחידה 2 – שסעים בחברה הישראלית:

 

     הרצאה מוקלטת - תלחצו כאן

     מבואמקורות כלליים

 

     2.1 -  השסע הפוליטי אידיאולוגי   -  מקורות

 

     2.2 -  השסע הלאומי    -מקורות

 

     2.3 -  השסע הכלכלי חברתי מקורות

 

 

·        יחידה 3 -  צורות התיישבות בארץ:

 

 

הרצאה מוקלטת - תלחצו כאן

מבוא -  מקורות כלליים

3.1 -  התנועה הקיבוצית   -  מקורות

 

3.2 -  ההתיישבות מעבר לקו הירוק   -  מקורות

 

3.3 -  צורות התיישבות חדשות   -  מקורות

 

 

 

 

 

 

Share           PRINT   
12 Ene 2010 / 26 Tevet 5770 0