{C}

{C}

{C}

{C}

הפריפריה במרכז - אתגר הגליל והנגב
 
 
 

 

 

{C}

{C}

{C}

{C}


 

"הפריפריה במרכז - אתגר הגליל והנגב"

 

הקורס "הפריפריה במרכז - אתגר הגליל והנגב" נלמד ברשת בשנת 2007.

 

הוא נכתב והועבר בהצלחה רבה על ידי ד"ר רחל כורזים.

 

הוא כולל ארבע יחידות לימוד ובכל אחת מהן מוצעים שני מסלולי מיקוד

 

לבחירה.

 

 

 

 

 

 

 
 
{C}
 
{C}
   
 
 

 

 

Share           PRINT   
13 Ene 2010 / 27 Tevet 5770 0