זירוז עלייתם של שארית קרובי הקהילה היהודית האתיופית

הואיל וממשלת ישראל קיבלה בשנת 2015 החלטה להביא לישראל את שארית אלה הנמצאים באתיופיה, שלהם  קרובי משפחה בישראל, אשר באותה עת מספרם הגיע לכ-9,300 איש ומתוכם הגיעו עד כה כ -1,500;

לפיכך מוחלט בזאת:

הסוכנות היהודית לארץ ישראל מברכת את ממשלת ישראל על החלטתה לחדש את עלייתם של אלה הנמצאים עדיין באתיופיה, שלהם קרובי משפחה בישראל, וקוראת לה לנקוט בצעדים הנדרשים, כולל הקצאת תקציבים מספיקים, להבאת כלל הזכאים לבוא על פי חוק הכניסה לישראל  ועל בסיס החלטתה מס' 716 משנת 2015, ובכך לסיים את הפרק ההיסטורי הזה במפעל הציוני בזמן סביר.

בכך, הסוכנות היהודית מאשרת את רצונה לעבוד יד ביד עם ממשלת ישראל בהשגת מטרה זו, ומאשרת מחדש את מחויבותה הקודמת לביצוע פעולות הכנה מתאימות, כולל ארגון בדיקות רפואיות, כרטיסים ומסמכי נסיעה לכל אלה אשר יגיעו.

 

 

שיתוף:           PRINT   
14 מרץ 2019 / 7 Adar II 5779 0