החלטה למימון רב שנתי: פרוייקט שלום קורפס

הואיל  ומשרד התפוצות ("המשרד") התקשר עם מוזאיק יונייטד בע"מ (חל"צ) ("מוזאיק") ליישום תוכנית רב שנתית שמטרתה לחזק את הזהות היהודית של דורות העתיד בתפוצות, ולחזק את הקשר בין יהודי התפוצות לישראל והציונות;
והואיל  ומוזאיק השקיעה כספים ומשאבים ניכרים במחקר בתחום של "תיקון עולם" על ידי יצירת "שלום קורפס" כפרוייקט ("פרוייקט שלום קורפס" או "הפרוייקט") שמטרתו "תיקון עולם" באמצעות טיפול בצרכי אוכלוסיות נזקקות ברחבי העולם שיבוא לידי ביטוי בשירותים שיבוצעו על ידי מתנדבים יהודים צעירים, וכך תחוזק זהותם היהודית והקשר שלהם לישראל;
והואיל   ובשנים האחרונות הסוכנות היהודית לארץ ישראל ("הסוכנות") השקיעה כספים ומשאבים ניכרים לפעילות בתחום "תיקון עולם" בארץ ובחו"ל, ויש ברשותה תשתית גלובאלית של פעילות, שליחים וקשרים עם קהילות ומוסדות ברחבי העולם, והסוכנות מעוניינת להשתמש בתשתית זו למימוש וקידום תחום שירות ולימוד יהודי עולמי;
והואיל  מוזאיק והסוכנות מעוניינים לפעול בשיתוף פעולה למימוש פרוייקט שלום קורפס באמצעות חברת בת משותפת שתוקם ("חברת הבת");
והואיל  והסוכנות מתעתדת להעמיד סכום של עד 1 מיליון דולר (66% מתוך סך כולל של 1.5 מיליון דולר) במהלך 18 החודשים הראשונים של פעילות החברה (במהלך השנים 2019-2020) עבור תקציב חברת הבת התפעולי שאינו מיועד. המשרד מתעתד להעמיד סכום נוסף תואם (מאצ'ינג) של עד חצי מיליון דולר (33% מתוך סך כולל של 1.5 מיליון דולר);
והואיל  והסוכנות מתעתדת להעמיד סכום של עד 1 מיליון דולר (66% מתוך סך כולל של 1.5 מיליון דולר) במהלך שנת 2021. המשרד יעמיד סכום נוסף תואם (מאצ'ינג) של עד חצי מיליון דולר (33% מתוך סך כולל של 1.5 מיליון דולר) לאותה תקופה;
והואיל  והסוכנות מעוניינת לבצע התחייבות רב שנתית כזו על מנת ליישם את הפרוייקט בכפוף להסכמים שעתידים להיחתם בין מוזאיק לסוכנות;

לפיכך, בהמשך לאישור והמלצה של ועדת תקציב וכספים ושל ההנהלה, חבר הנאמנים מחליט בזאת כדלקמן:
1. לאשר התחייבות רב שנתית בסך של 2 מיליון דולר במהלך השנים 2019-2021:
1 מיליון דולר במהלך 2019-2020, ו-1 מיליון דולר במהלך 2021, לפרוייקט שלום קורפס.
2. היחידה לכספים מוסמכת לטפל ביישום ההחלטה האמורה לעיל, ולחתום על כל ההסכמים הנדרשים ליישום ההחלטה.

 

 

שיתוף:           PRINT   
14 מרץ 2019 / 7 Adar II 5779 0