מינוי מנהל כללי לסוכנות היהודית

 

חבר הנאמנים מקבל את המלצת ההנהלה, בעקבות הליך חיפוש שבוצע על ידי ועדת חיפוש בראשות יו"ר ההנהלה, ע"פ תקנון הסוכנות היהודית, ומאשר את מינוייה של גב' אמירה אהרונוביץ לתפקיד מנכ"לית הסוכנות היהודית לא"י.
חבר הנאמנים מברך את הגברת אמירה אהרונוביץ' ומאחל לה בהצלחה במילוי תפקידה.

 

 

שיתוף:           PRINT   
14 מרץ 2019 / 7 Adar II 5779 0