החלטה מצוות המשימה לאנטישמיות

בעקבות התגברות האירועים האנטישמיים ברחבי העולם, אנו, חברי חבר הנאמנים של הסוכנות היהודית, רואים באימוץ הגדרת העבודה של אנטישמיות של IHRA* הכרחי ליכולתו של העם היהודי ומדינות העולם להיאבק בגל האנטישמיות בת ימינו;

והואיל ופשעים כנגד העם היהודי ומדינת ישראל נעשים על ידי מספר רב של מגוון קבוצות דתיות ופוליטיות,

והואיל והאנטישמיות באה לידי ביטוי בהקשרים דתיים, שנאת זרים, אתניים, לאומיים וגזעניים;

והואיל ושנאת יהודים ומדינת ישראל מופצים באמצעות חרם, נישול וסנקציות על ידי תעמולה המובילה להסתה, לאלימות רגשית, פסיכולוגית ופיזית ומאיימת על שלומם ואף הביאה לרציחתם של יהודים ולא-יהודים.

לכן אנו, מנהיגי ונציגי העולם היהודי, מאמצים בזאת את הגדרת האנטישמיות שלהלן**:

"אנטישמיות היא תפיסה מסוימת של יהודים, שיכולה לבוא לידי ביטוי כשנאה כלפי יהודים. ביטויים מילוליים וגופניים של אנטישמיות מכוונים כלפי יחידים, יהודים או לא-יהודים, ו-או נגד רכושם, נגד מוסדות של קהילה יהודית ואתרים דתיים"


בנוסף, אנו כוללים את החלטת הבונדסטאג הגרמני מחודש מאי 2019:
Stand Resolutely Against the BDS Movement: Combat Antisemitism
המכירה בתנועת החרם כצורה של אנטישמיות***.

אנו קוראים לכל ממשלות העולם, למוסדות לאומיים ובין לאומיים, לארגונים בין-ממשלתיים ולארגונים לא ממשלתיים, לאמץ וליישם הגדרה זו כאמצעי חינוך, מאבק בתופעה ואכיפה כנגד שנאת יהודים ברחבי העולם.


*הברית הבינלאומית לזיכרון השואה
**ראה נספח א 'המצורף לטקסט המלא של IHRA
***ראה נספח ב 'המצורף לטקסט המלא של החלטת הבונדסטאג הגרמני

 

 

שיתוף:           PRINT   
08 יולי 2019 / 5 Tamuz 5779 0