תכניות קליטה לעולים צעירים

הואיל ובשנים האחרונות, הסוכנות היהודית קיבלה החלטה אסטרטגית להתמקד בעליית צעירים: בעלי מוטיבציה, צעירים משכילים בגילאי 18-35;
והואיל ומטרתנו היא להמריץ עולים יהודיים צעירים רחבי אופקים מרחבי העולם לעלות ארצה במטרה לחזק את הקהילה והכלכלה של ישראל; 
והואיל ואנו מחויבים להתמקד בהרחבת תוכניות הקליטה הקיימות עבור קבוצה דמוגרפית זו, כולל רשת אולפני עציון, מרכזים לצעירים, אולפני קיבוץ, תוכניות תעסוקתיות וסל"ה; 
והואיל והגשמת החלום הציוני אינה באה לביטוי רק בעלייה לישראל אלא גם בלהיות חבר פעיל בקהילה בישראל, ובכך לחזק את המדינה בכללותה, ולכן חיוני להרחיב את מסלולי הקליטה על מנת לסייע לקליטת עולים חדשים הבאים מרקעים שונים,
לפיכך הסוכנות היהודית פועלת להגדלת העלייה באמצעות הרחבת תוכניות הקליטה עבור עולים צעירים ולכן מבקשת להגדיל את התקציב עבור תוכניות קליטה אלה.

 

 

שיתוף:           PRINT   
14 מרץ 2019 / 7 Adar II 5779 0