G2 : יוזמה בין-דורית עולמית

An Innovative Jewish Experience for Grandparents and Grandchildren
חוויה חדשנית לסבים/סבתות ולנכדיהם

התוכנית תספק לסבים, סבתות ולנכדיהם, אשר בשנת טרום בר/בת המצווה> שלהם, מסגרת שנתית שבה יבחנו ויחזקו את הקשר המשפחתי ביניהם, כמו גם את קשריהם עם מדינת ישראל והעם היהודי בתפוצות. התוכנית מזמינה את הסבים והסבתות לחלוק עם נכדיהם חוויות הקשורות בזהותם היהודית והישראלית ובערכים (יהודיים ואחרים) החשובים להם ובכך, להנחיל את מורשתם לדור הבא. כל זאת, במגוון אמצעים בלתי פורמליים חווייתיים כגון: טיולים, פעילויות חוץ, התנדבות משותפת, פיתוח פרויקטים קהילתיים, משחקים ועוד. דגש מיוחד יינתן לקשר עם קהילות יהודיות בתפוצות באמצעות פעילויות בין-לאומיות משותפות המתקיימות באמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

G2 ממנפת משאב יקר ערך  – הסבים והסבתות של דורנו, הזוכים להזדמנות פז להשפיע על נכדיהם, על הקהילה ועל העם היהודי.         

פעילות מקומית:

  • מפגש חודשי של למידה חווייתית משותפת.

  • פעילות משימתית-ערכית: בין המפגשים החודשיים ייקחו הזוגות על עצמם לבצע פעילויות משימתיות-ערכיות הקשורות לנושאים שבהם עסקו במפגשים האחרונים. כל זוג יקבע לעצמו את אופי הפעילות ואת אופן יישומה. בדרך זו, יווצר רצף של פעילות המחזק הן את הערכים הנרכשים בתוכנית והן את הקשר בין הסבים והנכדים.        

  • פיתוח מיזם קהילתי ויישומו.

  • פעילות ארצית: במהלך השנה, יתקיימו שני ימי עיון/אירועי שיא לכלל המשתתפים הישראליים. 

פעילות גלובלית:

  • פעילויות ופגישות מקוונות שיחברו צוותים (סב/סבתא ונכד/ה) ישראליים עם צוותים מקהילות יהודיות בעולם.

  • חיזוק הקשרים בין המשתתפים בכל העולם באמצעות פלטפורמה דיגיטלית גלובלית שדרכה יוכלו כלל משתתפי התכנית לשתף זה את זה בחוויותיהם.

  • סמינר מסכם בן יומיים (הכולל לינה ללילה אחד) שיאחד את כלל המשתתפים מהארץ ומהעולם בישראל.

יוזמה הבין-דורית העולמית של יחידת השותפויות מכוונת להפוך את שנת טרום הבר/בת מצווה, לחוויה משמעותי, אשר השפעתה על המשתתפים ועל בני משפחותיהם תמשך למשך כל חייהם .

לפרטים נוספים ניתן ליצר קשר עם גי ויינשטיין jayw@jafi.org

PDF iconG2 יוזמה בן דורית עולמית Email Version.pdfG2 יוזמה בן דורית עולמית Email Version.pdf

לאתר באנגלית לחץ כאן

 

 

עוד על התוכנית