אירוח משלחות נכנסות

כחלק מהתוכניות של השותפות, אנו מארחים משלחות וביקורים מהקהילות השותפות שלנו באזור השותפות שלנו. פרויקט זה מספק הזדמנויות לקבוצות ויחידים המגיעים לאזור סובב כנרת לחוות את האזור באופן אישי ועמוק יותר ולבלות זמן משמעותי וחוויתי עם הקהילות והמארחים באזורנו.