חילופי מורים

קשרי גומלין הם המנוע העיקרי לפיתוח השותפות המתמשכת עם הקהילה. אנו רוצים להרחיב את מספר המבוגרים והילדים בערד שיש להם קשר אישי עם עמיתיהם במטרווסט. פרויקט זה יהיה מודל שיערב בתחילה מחנכים מערד ומטרווסט ולאחר מכן יוביל לתכניות משותפות בבתי ספר בערד ובמטרווסט. הפרויקט יכול להיות גם פיילוט לפרויקטים נוספים של קשרי גומלין, המבוססים על נושאים משותפים. שתי קבוצות מחנכים יעבדו יחד ובמקביל במשך שנה וילמדו על חינוך יהודי וישראלי במטרה לבנות פרויקטים חינוכיים משותפים שישפיעו על שתי הקהילות. לפרויקט יש ארבעה מרכיבים: 1) למידה על חינוך יהודי וישראלי (תיאוריה) 2) מיפוי השדה בכל קהילה (מטרווסט וערד) 3) מפגש בו המחנכים יילמדו/ילמדו זה מזה 4) פיתוח תוכניות שיוכלו להשתמש בהן בעצמם ולקדם מחנכים נוספים בכל קהילה