שנת הכשרה -בני עקיבא

כול שנה מגיעים חניכי תנועת בני עקיבא לפעילות של 10 שבועות במסגרת שותפות צפון הגליל במסגרת של תכנית תיקון עולם