מחוברים לנוער

הפרויקט מחוברים לנוער- פעילות אזורית נולד במטרה לתת ולפתח מענים נוספים לכלל בני הנוער במועצה מעבר למענה של פעילות הנוער היישובית ולקדם ולהעצים את בני הנוער של המועצה בתכנים אשר ניתן לקיימם ברמה אזורית, כדוגמת: קבוצת הכנה לצהל של אחריי, וכו . עיקר מטרת הפרויקט הוא בעיקר לייצר ככל שניתן מרחבי משמעות לבני הנוער שבהם יוכלו לקחת חלק ולהתפתח ולצמוח. מטרה נוספת היא הרצון לפתח את גאוות היחידה המועצתית של בני הנוער וליצור חיבורים משמעותיים ביניהם. כמו כן, מטרת התכניות הייחודיות שיפעלו הוא פיתוח מנהיגות נוער מובילה מהיישובים, שבעוד מספר שנים יהיו תושבי היישובים ובכך יחזקו ויובילו את יישוביהם.