טיפול וליווי משפחות מהעדה האתיופית

פרויקט גישור וטיפול משפחות וזוגי, הדרכה ואימון בקרב הקהילה האתיופית בתחום נוער בסיכון, קשישים, אלימות במשפחה, שימוש בסמים ואלכוהול. משפחות עולות מאתיופיה, חלק גדול מהמשפחות מצוי עדיין במשבר, ההורים מתקשים מאוד בתפקוד ההורי, נמצאים במשבר הגירה קשה וכתוצאה ילדים ובני נוער רבים שהם או הוריהם עלו מאתיופיה מצויים בסיכון גבוה, חוסר אמון בין ההורים לבין מערכות החינוך והימנעות מקשרים עימם, עקב כך נסיגה במצב הלימודי, חברתי והתנהגותי של הילדים וחשיפה למצבי סיכון וסכנה. לאור האמור, הפרויקט נותן מענה מותאם המשלב את התוכנית הרלוונטית לצרכיהם. בטיפול בקהילת העולים מאתיופיה אבחנו כי הקשרים שהתפתחו בקבוצות בהן השתתפו העולים יצרו מערכת תמיכה, זוגות שהתפרקו השלימו, חזרו לבנות בית ולגדל ילדים, תוכנית אשר פועלת גם בחיי היום יום מחוץ למערכת הטיפולית. לאור ממצא זה החליטו להפעיל מערך טיפולי מורחב עבור העולים בתחומים הנדרשים.