תוכנית עמיתים- קשרי בתי

תוכנית עמיתים הינה תוכנית העמקה למנהלים ומורים מובילים במסגרת תוכנית קשרי בתי ספר של השותפות. התוכנית כולתת חילופי משלחות והיכרות עם הקהילות השותפות, בתי הספר ופרויקטים שונים של השותפות, מפגשי תוכן בנושאים שונים: חינוך יהודי, עמיות וזהות יהודית, כתיבת תוכניות עבודה, חזון משותף, תכנים ותוכן משמעותי.