שגרירי שותפות

שגרירי שותפות אלו הם נציגים ואנשים מעורבים ופעילים בקהילות השותפות השונות אשר יסייעו לשותפות בשיווק התוכניות והפעילויות השונות, לגייס משתתפים לתוכניות השונות ויציפו צרכים והזדמנויות לחיבורים עם הקהילות אשר הם חלק מהן