חופשת אביב אלטרנטיבי

P2G פיתוח קשרים מתמשכים בין התלמידיםו ברחובות ובמיניאפוליס כאחד מהיבטים של השותפות הגוברת שלנו. למיניאפוליס ורחובות יש כמה מכללות אקדמיות מבוססות ואוניברסיטאות. התוכנית מציע מפגש במרחבים בשבוע אחד על בסיס אירוח בבית במהלך חופשת האביב בלוח אוניברסיטת מינסוטה. מטרות התכנית: 1. חיבור תלמידים יהודים המזוהים עם הלל באוניב. מינסוטה עם סטודנטים ישראלים מרחובות. .2 חשיפת התלמידים למורכבות החברה הישראלית (סכסוך ערבי / ישראלי, סוגיות LGBTQ, מבקשי מקלט, חרדים, צהל ) .3 חשיפת התלמידים לעיר רחובות, מוסדות, מנהיגים מקומיים, ארגונים לא ממשלתיים וכו . התנדבות: לאפשר לתלמידים ממינאפוליס להרגיש שהם מחזירים לקהילה ברחובות.