משלחת ועדת היגוי

כל שני מתקיים ישיבת ועדת ההיגוי (פעם בשנתיים ברחובות ופעם בשנתיים במיניאפוליס). במפגש יש דיון משותף על הפרויקטים שהתקיימו בשנה הקודמת ולוקחים החלטות על איזה פרויקטים יתקיימו בשנה הבאה. קובעים מתרטת ויעדים והערכה על הפרויקטים שהתקיימו. בנוסף יש מפגשים עם פעילים מהקילה והכרות עם מוסדות הקילה וזמן חברתי. כל החברים מתארחים בבתים של פעילי השותפות.