248 – רשת עולמית של בוני קהילה

 

248 היא רשת עולמית של בוני קהילה (Jewish Doers). אנו עוסקים ביוזמות ובתהליכים שעניינם בינוי קהילה ברמה המקומית, ובשכפול והפצה של רעיונות מוצלחים לקהילות יהודיות וישראליות ברחבי העולם. הרשת מכוונת לאנשי מעשה ישראלים ויהודים מהארץ ומהתפוצות, שיש להם עניין בבינוי קהילה, בסוגיות הנמצאות על סדר יומו של העם היהודי, וברתימת כוחו של הקולקטיב היהודי למשימה של תיקון עולם.

רקע וצורך

הפערים בין החברה הישראלית לבין יהדות צפון אמריקה גדלים והולכים. אם בעבר נתפסה מדינת ישראל כמקור לגאווה אצל יהודי צפון אמריקה, כיום היא מהווה מקור למחלוקות, המפלגות קהילות יהודיות וארגונים יהודים כאחד. במקביל, ישראלים רבים אינם מודעים לכך, שההזדהות המסורתית של יהודי צפון אמריקה עם מדינת ישראל הולכת ונשחקת, ועמה תמיכתם המוסרית, הפוליטית והכלכלית. יתרה מזו, רבים מן הישראלים אינם מגלים כל עניין בהווייתם וברווחתם של יהודי צפון אמריקה, וגם לא בסוגיות המעסיקות אותם.

המטרות שלמענן מוכנים צעירים יהודים מהעולם להיאבק משתנות גם הן. הזיקה לקולקטיב היהודי שאפיינה את דור ה"בייבי בום" התחלפה במטרות אישיות ממוקדות, או במטרות קוסמופוליטיות, בקרב דורות ה- X וה- >Y. בשנים הקרובות עתידים לצמוח בשני עברי האוקיאנוס מנהיגים קהילתיים וחברתיים שלא נחשפו כמעט, אם בכלל, לכוחו של הקולקטיב היהודי העולמי.

לאור כל זאת, יש להעלות את מודעותם של מנהיגי הקהילות החדשים לאתגרים ולהזדמנויות המשותפים ליהודי צפון אמריקה וישראל, לכוח הפוטנציאלי של יהודים הפועלים יחד כקולקטיב, ולתפקידם ואחריותם בהבטחת עתידו של העם היהודי.

קהל היעד

אנשי מעשה ישראלים ויהודים העוסקים בבינוי קהילה, מתנדבים כמו גם אנשי מקצוע, בני 29–45, בעלי פוטנציאל להימנות עם הדור הבא של ההנהגה המקומית בקהילותיהם. המשתתפים צריכים להיות בעלי אוריינטציה קהילתית, ניסיון בפיתוח מיזמים חברתיים וראש פתוח.

יעדים

·      להעלות את מודעות המשתתפים להזדמנויות ולאתגרים בפניהם ניצב כיום העם היהודי.

·      לתרגם את הידע והניסיון של המשתתפים ליזמוּת ולעשייה חברתית בהקשר של הקולקטיב היהודי.

·      לטפח רשת של אנשי מעשה ומנהיגי קהילה צעירים עם תחושה חזקה של אחריות הדדית ומחויבות לעבוד יחד לקראת עתיד יהודי משותף ומשגשג.

התכנית מבוססת על השלבים הבאים:

1.    היכרות עם הסוגיות המרכזיות המעסיקות את יהדות העולם כיום

2.    קיום האקתון (hackathon) בישראל, שבו ישלבו המשתתפים את המשאבים היצירתיים שלהם לצורך פיתוח פתרונות לאתגרים קהילתיים בעולם היהודי

3.    שלב של יישום, שבו יקבלו המשתתפים הדרכה ותמיכת רשת לביצוע מיזמים מקומיים

4.    מפגש פסגה שנתי בין-לאומי בצפון אמריקה להצגת המיזמים ולסיכום החוויה

 

עמודי התווך הרעיוניים של 248 הם:

1.      עשייה

2.      רשת

3.      גלוקליות (גלובליות + לוקאליות)

4.      טכנולוגיה

5.      פיתוח עצמי

6.      עמיות יהודית

 

בקרו באתר אינטרנט של המייזם

טופס הרשמה