קשרי כדורסל ומחול 2018

התכנית מבוססת על נוער בתחום הריקוד וכדורסל שידריך בקהילה במטרווסט כמשלחת יוצאת ולאחר מכן ידריך ביחד עם הקבוצה האמריקאים שיגיעו לערד ביחד עם הקבוצה הישראלית כדי להדריך במחנות הקיץ בערד