סיוע במימון פרויקטים בערבה לשנת 2019

שותפות ערבה אוסטרליה של הסוכנות היהודית,מזמינה ארגונים ציבוריים ומוסדות, להגיש בקשות לסיוע במימון פרויקטים לשנת 2019

השותפות מייסודה של הסוכנות היהודית, מחברת בין הקהילה היהודית של הערבה ואוסטרליה. השותפות מונהגת ע " י מתנדבים ואנשי מקצוע, פועלת לקידום שתי מטרות עיקריות: חיזוק הקשר בין הקהילות משני קצוות העולם וקידום אזור הערבה ותושביו . השותפות פועלת לטובת תושבי הערבה ומעורבת בהקמה והפעלת פרויקטים רבים תחומי ההגשה של כרטיסי הפרויקט: פיתוח כלכלי, אומנות, חינוך, קהילה וקשרי גומלין .

קריטריונים

תינתן - עדיפות לפרויקטים העונים לקריטריונים הבאים :

• בעל חשיבות לשתי הקהילות ומכיל מרכיב משמעותי של קשרי הגומלין

• פרויקט מקורי וחדשני

• מציג מטרות ברורות, מדיד ובעל יעדים ברי השגה

• מספר רב של מושפעים בקרב תושבי הערבה

• בעל הגיון כלכלי ברור ותוכנית לגיוס ומינוף תקציבים ממקורות אחרים

• הצגת יכולת לעצמאות כלכלית עם תום תקופת המימון

• נותן מענה לצורך אזורי

• מוביל להרחבת מעגלי המתנדבים המעורבים בפעילות השותפות .

הבהרה: כל ההצעות שתעמודנה בתנאי הסף תמוינה על ידי מתנדבים החברים בוועדות המשנה של השותפות. בתום המיון הראשוני, יוזמנו היזמים שייבחרו להצגת הצעה מפורטת יותר.

למען הסר ספק אין בפנייה זו משום הזמנת שירות, או מחויבות לביצוע הזמנת שירות, או התחייבות למימון פעילות כלשהי.

השותפות אינה מממנת בנייה , או רכישת ציוד , וכן אינה משתתפת בפרויקטים שבאחריות הממשלה

את ההצעות יש לשלוח על הטופס בלבד, בעברית ובאנגלית, עד לתאריך 1.4.2019 בדואר אלקטרוני לכתובת: aravap2g@jafi.org   לא יתקבלו הצעות נוספות לאחר תאריך זה.

טפסים להורדה:
Microsoft Office document iconכרטיס פרוייקט עברית - תוכן
קובץכרטיס פרוייקט עברית - תקציב

Microsoft Office document iconכרטיס פרויקט אנגלית- תוכן
Microsoft Office document iconכרטיס פרוייקט אנגלית - תקציב

למידע נוסף נא לפנות להיא לי בלוך עשת, במשרד השותפות- 08-6405842