מנהיגות נוער דילר

תוכנית עמיתי דילר היא תוכנית שנתית לבני נוער מאזור השותפות ומהקהילה המתמקדת בארבעה תחומים: פיתוח מנהיגות, יהדות, שירות לקהילה וישראל 20 משתתפים מהאזור ו 20 משתתפים מקהילת מונטריאול יצטרפו לתוכנית לאחר תהליך מיון יסוד התוכנית תכלולו מפגשים אחת לשבועיים, סופי שבוע מרוכזים ושני מפגשים מרוכזים של כלל העמיתים אחד במונטריאול לפני פסח והשני בארץ בתקופת הקיץ.י.