Mandel jcc - beit shean matnas - valley of springs matnas

בפעם הראשונה הגיעה לאיזור משלחת של אנשי צוות של Mandel JCC וערכה סמינר צוות.

צוות מתנ"ס עמק המעיינות יחד עם צוות מתנ"ס מבית שאן והאורחים סיירו, למדו וערכו היכרות עם העבודה של כל אחד מהמתנ"סים במשך יומיים, תוך היכרות עם העיר והעמק. במהלך הביקור נוצרו קשרים מקצועיים ואישיים משמעותיים והועלו רעיונות לשיתופי פעולה בין המרכזים הקהילתיים. מנהלי המרכזים הקהילתיים החליטו על פורום מנהלים חודשי שנועד לטפח את הקשר, לסיעור מוחות לגבי פרויקטים משותפים ושיתוף מקצועי.

 

 

שיתוף:           PRINT   
09 יוני 2014 / 11 Sivan 5774 0