שינשינים בית שאן

השליחים מהווים גשר חי בין שלושת הקהילות ולכן יש רצון עז לקדם מועמדים מהאזור ולהעניק להם כלים שיאפשרו להם לסייע בקידום תכניות השותפות בקליבלנד. השליחה עוסקת בתכניות וקשרים עם צעירים וממלאת תפקיד בהכנת המשלחות לביקורים ולמפגשים בשותפות. השינשינים עובדים בין השאר בבתי הספר ועם הנוער בקליבלנד ובמסגרת תפקידם הם עוזרים להפעיל וללמד את תכניות קשרי בתי הספר ( School Twinning Connections)