שינשינוי: בית מדרש פלורליסטי לשינשינים בבית שמש

שינשינוי היא מסגרת הכשרה למתנדבי שנת שירות מרחבי הארץ העושים את השנה בבית שמש.
 
השינישינים משתייכים למספר תנועות וארגונים בעלי השקפות עולם שונות למדי זו מזו :דתיות, חילוניות ומעורבות, אך מאחד אותם הרצון לתרום לחברה ולחוות חוויה אישית וקבוצתית מיוחדת בתפר שבין התיכון והשירות הצבאי / לאומי. על מנת לתמוך מקצועית בשינשינים ולהעצימם מתקיימת מסגרת הכשרה שנתית, שמשולבים בה כלים לעבודה עם ילדים ובני נוער, התחבטות בסוגיות ערכיות הנוגעות לחברה הישראלית, ומפגשי שיח הקשורים להיכרות עם האחר ולהיבטים של זהות יהודית וישראלית.
 
הגוף המפעיל: מדרשת בית שמש ויחידת האקטיביזם בסוכנות היהודית
 
שותפים: עמותת קהילה, מתנ"ס זינמן בית שמש, בת עמי, יחידת האקטיביזם בסוכנות היהודית, קרן אביחי
 
אוכלוסיית יעד: גרעיני שנת שרות בבית שמש ובנות שרות לאומי
 
מספר משתתפים: 25-35
 
יעדי הפרויקט:
  • לעורר בקרב השינשינים עניין בסוגיות חברתיות ולהקנות להם ידע וכלים לשיח פלורליסטי
  • להקנות לשינשינים כלים ותפיסות לליווי וחניכה של תלמידים )ה"משימה" המרכזית שלהם בשנתהשירות
  • השינשינים יתכננו ויפיקו שני פרויקטים לטובת הציבור הרחב.
 
עיקרי הפעולות שהתקיימו במהלך השנה:
  •  התקיימה פעילות רציפה לאורך השנה במתכונת שבועית.
  • חשיפה לתושבי בית שמש והסביבה: מרצים מקומיים ומגוונים בשבת ובמהלך הלימוד, וביניהם: עליזה
  • בלוך, יאיר אלברטון, יהודה גובני, הרב אברמי קופ ועוד.
  • אירועי תרומה לקהילה חנוכה, קונגרס נוער, פסח, שבועות -
  • סיור לימודי בירושלים שכונות קטמונים כמקרה בוחן לכוחם של פעילים שכונתיים –
  • אירועי גיבוש של קבוצות הש"ש בעיר מסיבת טו בשבט, הרמת כוסית לפסח -