מקבי"ם מנהיגות קהילתית בקונטקסט יהודי מורחב

מנהיגות קהילתית בקונטקסט יהודי מורחב (מקבי"ם) תוכנית זו מיועדת להצמיח מנהיגות שתוביל התנדבות ועשייה בשותפות, להקנות למשתתפים ידע בתרבות ישראל, ולזמן דיאלוג משמעותי בין דתיים וחילוניים בנושאי תרבות וזהות יהודית. התוכנית כוללת שלשה צירים מרכזיים המתפרסים על פני שנתיים: o בית מדרש פלורליסטי: מפגשים לימודיים המבוססים על חוברות הלימוד . בית המדרש עוסק בטקסטים יהודיים וישראליים, על ציר היסטורי של טקסטים "המדברים זה עם זה...משלמה המלך ועד לאה גולדברג, מהרמב"ם ועד אלתרמן". o מנהיגות קהילתית. נושאי לימוד כגון מהות השותפות, יחסי ישראל- ויהדות חו"ל, החברה האזרחית בישראל, דמות המנהיג, גיוס משאבים ועבודה קבוצתית ביחד עם יום סיור ולמידה בנושא התחדשות יהודית בישראל, יובילו את חברי הקבוצה לחזון התנדבותי ולפעולה מעשית. o העולם היהודי בתפוצות: בשנה השנייה הקבוצה הישראלית יוצאת לנסיעה לימודית בבודפסט. המסע כולל לימוד משותף עם קבוצה מקבילה והכירות עם מאפייני קהילה יהודית בתפוצות.