MACCABIM - Community Leadership in a wide Jewish context

להרשמה לחץ כאן

רקע:

מיזם השותפויות  נוסדה לפני כ 20 שנה על ידי הסוכנות היהודית. מטרת השותפות הינה לחבר ולקשר בין קהילות יהודיות שונות בעולם, וכשמה- ליצור שותפות אמיתית וחיבור בין אנשים. השותפות שלנו מחברת בין 4 קהילות:

בית שמש, מטה יהודה, יוהנסבורג וקייפטאון בדרום אפריקה.

תוכנית מקבי"ם (מנהיגות קהילתית בקונטקסט יהודי מורחב) מופעלת על ידי השותפות מאז 2007 ובשנת הלימודים תשע"ז אנו עתידים לפתוח את המחזור השמיני של התוכנית.

על התכנית ניתן ללמוד גם בסרטון למעלה

 

מטרות התוכנית

  • לחשוף ולהצמיח מנהיגות קהילתית שתוביל התנדבות ועשייה בשותפות בפרט ובחברה בכלל.
  • להקנות לכל משתתף ידיעה שיטתית ויסודית בתרבות ישראל, ולאפשר דיאלוג משמעותי בין דתיים וחילוניים בנושאי תרבות וזהות יהודית.
  • לחזק את  הזהות היהודית וההזדהות עם העם היהודי בארץ ובתפוצות.

התוכנית כוללת שלשה צירים מרכזיים

  1. בית מדרש פלורליסטי המבוסס על דפי לימוד מסודרים אשר יחולקו ללומדים מדי שיעור. תכני הלימוד נעים על ציר היסטורי ופלורליסטי מגוון, ממקורות תנ"כיים ותלמודיים, דרך מקורות של הגות יהודית ועד מקורות ישראלים מודרניים. תכני הלימוד המרכזיים של שנה א' יעסקו בציר הזמן: לוח השנה, מועדים, ימים מיוחדים וציר הזמן האישי: ברית, בר מצווה, אבל וחתונה. בשנה ב' נעסוק בנושא "המקום": הבית, המרחב הציבורי,  ארץ ישראל לעומת הגולה, בית הכנסת, בית המדרש ובית המקדש.
  2.  
  3. מנהיגות קהילתית נושאי לימוד כגון מהות השותפות, יחסי ישראל- ויהדות חו"ל, החברה האזרחית בישראל, דמות המנהיג, גיוס משאבים ועבודה קבוצתית ביחד עם יום סיור ולמידה בנושא התחדשות יהודית בישראל, יובילו את חברי הקבוצה לחזון התנדבותי ולפעולה מעשית.
  1. העולם היהודי בתפוצות בשנה ב' הקבוצה תצא לנסיעה לימודית בקהילה היהודית בדרום אפריקה. המסע כולל לימוד והיכרות עם דמויות מובילות ועם מאפייני קהילה יהודית בתפוצות: ביקורים בבתי- ספר יהודיים, במרכזים הקהילתיים היהודיים, בפדרציה היהודית, מפגשי שיח עם דמויות מרכזיות בקהילה לצד סיורים באתרים תיירותיים. בנוסף במהלך המשלחת יתקיים לימוד משותף עם קבוצות לימוד מקומיות. (מהמשתתפים נדרשת אנגלית ברמה סבירה המאפשרת קיום שיחות והשתתפות בשיעורים במהלך המשלחת).

מרכיבי התוכנית

* 24 מפגשים לימודיים בכל שנה, כל מפגש בן שלוש שעות. המפגשים יתקיימו אחת לשבוע בימי חמישי בשעות 19:00- 22:00 במבנה המועצה האזורית מטה יהודה (מושב נחם), החל מחודש נובמבר 2016.

* יום סדנה-  הסדנה תתקיים באחד מימי שישי בשעות הבוקר (במהלך החודשים הראשונים).

* סופשבוע לימודי משותף לחברי הקבוצה.

* יום סיור מלא-  יום מלא של סיור ולמידה בנושא התחדשות יהודית בישראל (תאריך מדויק יימסר עם תחילת הקורס).

* משלחת לימודית לחו"ל- נסיעה של כשבוע לאחת מהקהילות השותפות (בשנה ב').

התחייבות הלומד בתוכנית

* תשלום: 4,800 ₪ , הכוללים את כלל מרכיבי התכנית שכר הלימוד לשנתיים, סופ"ש , ימי סיור וכן את הנסיעה לדרא"פ. (תתאפשר פריסת תשלומים. התשלום יתבצע לפני תחילת התכנית).

* נוכחות והשתתפות פעילה בכל מפגשי התוכנית.

* השתתפות פעילה בהפקת המיזם הקבוצתי שייבחר.

 

     הקבלה לתוכנית מותנית בהשתתפות בשיעור הדגמה ומעבר ראיון קבלה

        שיעורי הדגמה יתקיימו בתאריכים 4.8 ו 8.9. שיעורי הדמה נוספים יתואמו לפי הצורך.

לפרטים נוספים: נוה, 02-6367814, navehy@jafi.org

להרשמה לחץ כאן

 

 

 

הזדמנויות נוספות באתר בית שמשהזדמנויות נוספות באתר בית שמש

שיתוף:           PRINT   
14 יולי 2016 / 8 Tamuz 5776 0