הכנת סרטון היכרות לתחרות

בקשה מהמתמודדים בחידון התנ"ך הבינלאומי לנוער יהודי שייערך בירושלים בירת ישראל.

על מנת להכיר אתכם, את מדינתכם ואת הקהילה ממנה אתם באים, הנכם מתבקשים להכין סרטון בן כ 3 דקות בו יתוארו הדברים הבאים:

 • הצגה עצמית שלכם: שם ושם משפחה, גיל, שם בית הספר, עיר וארץ מגורים.
 • תונים על הקהילה היהודית בה אתם חברים: מספר היהודים, משפחות, כמה בתי כנסת.
 • נתונים על הנוער היהודי המקומי, תנועות נוער, מועדונים יהודיים.
 • להתייחס למטרות וליעדים של הנוער היהודי, מהם המכשולים והקשיים שניצבים בפני הנוער.
 • צילום בית הכנסת אליו אתם משתייכים.
 • צילום נוף, אזור מגוריכם, תנועת הנוער או המועדון היהודי.
 • התייחסות של רב בית הכנסת \ מנהל בית הספר  לנושא התנ"ך.
 • הסיבות שבעקבותיהן נבחרתם לייצג את קהילתכם.
 • צילום מורים וחברים בבית הספר בו אתם לומדים.
 • המנהיג או הנביא המשמש עבורכם דמות לחיקוי.
 • אפשר לצרף ברכה למדינת ישראל לכבוד יום העצמאות תוך שיתוף חבריכם  ובני משפחותיכם.
 • צלם את עצמך מברך בשפה שלך "חג שמח למדינת ישראל".
 • אורכו של הסרטון יהיה כ 3 דקות.       

הערה:   16 המתמודדים שיעלו לשלב הגמר של החידון ביום העצמאות, ילוו בסרטונים אלו בזמן שהייתם על הבמה.  הסרטונים האחרים ייערכו עם חומרים נוספים לדיסק שיינתן למשתתפים כמזכרת בסיום ביקורם. נשמח אם הסרטונים יהיו מעניינים, מצחיקים ואופטימיים.

נא להביא את הסרטון בציון שם פרטי ושם משפחה ולמסור אותו­ ביום הראשון להגעתכם לארץ.