ד"ר נתן חביב עלה מסוריה וחי בישראל

למען יהודי סוריה

הפגישה בין יוסי שרגא-מי שהיה מנהל דסק המזרח התיכון בסוכנות היהודית בעבר, לבין עובדי הארגון היוו עילה להצגת חלקה של הסוכנות בסיוע לחילוץ יהודים מארצות מצוקה;זו הייתה הזדמנות להיזכר במה שקרה לי בעת By נתן רועי on 24 ינו' 2016 / 14 Shevat 5776

כל הכתבות עלייה מסוריה ולבנון