היינו אסירים שם

הייתם מתחפשים? חוגגים פורים? אני שואל את ר' משה יחיא דהארי והוא אומר: מעט כי היינו אסירים שם... ועל איחוד המשפחות נאמר: ליהודים הייתה שמחה גדולה. By נתן רועי on 23 מרץ 2016 / 13 Adar II 5776

כל הכתבות עליה מתימן