יום העצמאות 2016

חלון הזדמנויות ציוני

הסוכנות היהודית לא"י, הגוף הוולנטרי היהודי הגדול בעולם, פועל ברחבי העולם, כחלון הזדמנויות ציוני שמאחד תחת כנפיו את כל הזרמים של העם היהודי והחברה בישראל. שאלנו, ערב יום העצמאות 2016, מובילי By נתן רועי on 11 מאי 2016 / 3 Iyar 5776

כל הכתבות יום העצמאות