תפילה בכותל המערבי

תומכים בזרמי היהדות

הסוכנות היהודית, כחלק ממדיניותה לתמוך בכל זרמי היהדות, מסייעת במהלך השנים, לכל הזרמים ביהדות מתוך רצון ליצור מה שכתוב בנביאים : "יחד שבטי ישראל". זה הסיפור של זרמי היהדות שעומדים במרכז חבר By נתן רועי on 28 אוק' 2016 / 26 Tishrei 5777

כל הכתבות התחדשות יהודית