גייסון בלנקפילד

להצליח בישראל

אומר ג'ייסון בלנקפילד, שעלה כחייל בודד מאוסטרליה לישראל, שירת ביחידת עלית של צה"ל, התקבל לתכנית "כנפיים" מיסודה של הסוכנות היהודית, ועושה צעדים ראשונים כיזם בתחום הספורט וההכנה By נתן רועי on 15 מרץ 2017 / 17 Adar II 5777

כל הכתבות עליה מאוסטרליה