בני לידסקי עם חבר בבריה"מ, בעת שייט קייקים על הנהר

כל הכתבות יציאת מצרים