מכינה חרדית

מכינה חרדית

צעירים חרדים ודתיים שמתחנכים במכינה החרדית מיסודה של הסוכנות היהודית מתגייסים לצה"ל. עוד אחד מנפלאות המכינות הקדם צבאיות מיסודה של הסוכנות היהודית. המחזור השני בעיצומו By נתן רועי on 29 נוב' 2017 / 11 Kislev 5778

כל הכתבות מכינה קדם צבאית חרדית