משפחה עולה השבוע מפינלנד

שלושים שנה לעלית יהודי בריה"מ דרך פינלנד

ערב פסח התשע"ט מציינים שלושים שנה לעליית יהודי בריה"מ, לפני שנפל מסך הברזל, דרך פינלנד, בסיועם של נוצרים אוהדי ישראל; השבוע הגיעה מפינלנד קבוצה נוספת מבריה"מ לשעבר, והיא תקלט בחברה By נתן רועי on 10 אפר' 2019 / 5 Nisan 5779

כל הכתבות עליה דרך הנתיב הפיני