ילדי טהראן נקלטים

יציאת מצרים של ילדי טהרן

אחד מן המבצעים המרגשים ביותר בקורות העם היהודי במלחמת העולם השנייה היה חילוצם של כשמונה מאות ילדים שנמלטו מאיזורי הכיבוש הנאצי בפולין, נדידתם על פני למעלה מחמישה עשר אלף קילומטרים, והבאתם על ידי By נתן רועי on 06 אפר' 2014 / 6 Nisan 5774

כל הכתבות Voices. Aliyah of Rescue