מירב חי

נישואין בגלל הגלובל סנטר

מירב אברמוביץ מישראל פגשה את דניאל חי מדרום אפריקה כשהייתה בשליחות של המרכז הגלובלי באחד ממבצעי העלייה של מחלקת העלייה. הקליק הזה, שהתחיל בשמים והמשיך ל"שטיח האדום" של המחלקה לעלייה הוביל By נתן רועי on 09 אפר' 2014 / 9 Nisan 5774

כל הכתבות מרכז גלובלי (עולמי)