אחותו של מקס שטיינברג ואחיו בהלוויה בהר הרצל בירושלים

כל הכתבות תגלית