שאלות ששאלנו ערב הפסח את חניכי בית הספר למדריכים

מילים על חירות, חופש, יציאת מצריים

מה זה להיות עם חופשי בארצו? מהי חרות? מהי מצרים עבורך? שאלות שהפנינו ערב הפסח לחניכי בית הספר למדריכים, שינשינים שמתעתדים לצאת לשליחות בקהילות היהודיות בחו"ל, מדריכים שעלו לישראל, ודמויות By נתן רועי on 21 אפר' 2016 / 13 Nisan 5776

כל הכתבות שינשינית