ורד אחיהון

כאבה של קהילה שלמה

ורד אחיהון הינה עובדת בכירה ביחידה לעלייה קליטה ומבצעים מיוחדים ובת לעדה היהודית ממוצא אתיופי. היא התלבטה באם להעלות את תחושותיה לנוכח האירועים שהחלו בהכאה שרירותית של חייל בן העדה דמאס פיקדה והמשכם By נתן רועי on 01 יוני 2015 / 14 Sivan 5775

כל הכתבות ורד אחיהון