נציג הסוכנות מקבל מתנדבים מחו"ל

כל הכתבות מלחמת ששת הימים