הנהלת הסוכנות היהודית

יצחק הרצוג, יושב ראש ההנהלה

בתוקף תפקידם WZO

לא נמצאו תוצאות

חברי כבוד (מוזמנים)