ביקורי יום

כ- 40-50משלחות נכנסות ויוצאות • הקצאת המשאבים לצורך הביקורים החד-יומיים באזור