צעירי השותפות

יצירת קהילת צעירים משלושת הרשויות באזור השותפות שמטרתה לתת מענה לחברי הקהילה בתחומים שונים: תרבות, פנאי, משפחה, קריירה ותחומים שונים בהם חברי הקהילה חפצים. החיבורים בין חברי הקהילה יחזקו את אזור השותפות ויתרמו לשלושת הרשויות ולשותפות (חיזוק ותרומה של ההון האנושי והקהילתי לאזור ולשותפות). חיזוק הקשר בין קהילת הצעירים באזור השותפות לבין קהילת הצעירים במישיגן.