חברת עידוד

חברת עידוד לוגוהסוכנות היהודית ©
עידוד היא חברת בת שפועלת בעיקר לניהול וגביית הלוואות שניתנו על ידי הסוכנות היהודית

חברת עידוד נוסדה ב- בשנת 1944

עידוד הינה חברת בת של הסוכנות היהודית ופועלת בעיקר לניהול וגביית הלוואות שניתנו ע"י הסוכנות היהודית

תחומי פעילות:

• גביית חובות בגין הלוואות שניתנו למתיישבים:  טיפול בחייבים בודדים ואגודות באמצעות גביה שוטפת

• גביה ומתן שרות בנושא שכ"ד של עולים במרכזי קליטה:

• שרותי "חוזים ובטחונות" לבודדים ואגודות בהתיישבות:

• העברת זכויות מתיישבים במושבים ויישובים קהילתיים.
• מינוי בנים ממשיכים.
• אישורי עלייה לקרקע.
• טיפול במשכנתאות.
• מתן סיוע לגורמי חוץ כגון: מס שבח, מועצות מקומיות, מנהל מקרקעי ישראל, טאבו.

• גביה יזומה – טיפול בבעלי חובות פיגורים:

• גביית חובות ההתיישבות
• גביית חובות הלוואות סל קליטה.
• גביית חובות הלוואות סטודנטים.

• גביית חובות שכר דירה במרכזי קליטה.

הטלפון הראשי של חברת עידוד 

03-5647575

פקס : 03-5647554

ימי קבלת קהל:

 מח' הגביה : א, ד, ה                   בין השעות : 08:00-13:00

למחלקת חוזים ובטחונות

03-5647581/4; 03-5647535

פקס : 03-5604495

 ימי קבלת קהל למח' חוזים ובטחונות : א, ד          בין השעות 08:00-13:00

כתובת :

רחוב סמטת בית השואבה 6 ת"א