"דבר ראשון בבוקר: בודקת מה קורה בישראל"

קרא עליג'והאנה ארביב-פרוג'יה חבר הנאמנים