עלייה צעירהעליהתכניות עלייה וקליטה ייחודיות לצעירים בגילאי 18-35 שמטרתן לסייע לצעירים ולסטודנטים בצעדיהם הראשונים של חייהם בישראלnode/5422
04 דצמ' 2013 / 1 Tevet 5774